ndhtxtfoto
fra idé til virkelighed


Bøger

ndhtxtfoto vil i samarbejde med andre, professionelle virksomheder tilbyde assistance til at lave bøger lige fra idé-fasen over strukturering, skrivning, opsætning og tryk til markedsføring af din bog.

I foråret 2012 igangsatte World Jersey Cattle Bureau (WJCB) et stort bogprojekt, hvor målet var at fortælle historien om jerseykoens oprindelse og udbredelse til hele verden som den næstvigtigste malkekorace overhovedet. Jeg blev bedt om at være redaktør på projektet, som Hans Nørgaard var hovedforfatter til, idet han både havde kildematerialet og den kapacitet, der skulle til for at løfte den omfattende, krævende opgave. Efter bogen var struktureret og indholdet fastlagt i store træk, skrev Hans Nørgaard og Peter G. Larson samt få andre, internationale jerseyeksperter deres tekster til bogen. Efter opsætning var bogen trykklar, men i første omgang blev trykning og dermed udgivelse syltet på Jersey-øen af ledelsen i WJCB. Bogen blev gjort færdig i et nyt og bedre layout i foråret 2013 - og den blev officielt lanceret i sommeren det år ved en ceremoni på Jersey. Læs mere her: http://fynhistorie.dis-danmark.dk/node/32088

Medlemmer af Dansk Maskinhandlerforening har de seneste 15 år oplevet en stor fremgang i omsætning samtidig med, at vilkårene for deres virke er radikalt ændret. Jubilæumsskriftet ser på denne udvikling – og pejler sig ikke mindst ind på de kommende års udfordringer.
Stadig færre landmænd, globale forskydninger, brancheglidning og hjemlige udfordringer kommer fortsat til at præge hverdagens udfordringer – dem bliver der kigget nærmere på.

Ud fra inspiration fra DM-sekretariatet, den nuværende formand, tre tidligere formænd og tidligere medarbejdere samt interviews med relevante personer skrev jeg bogen i oktober/november 2008 på basis af interviews, statistik, årsberetninger med videre.
I forbindelse med 100-året for, at proprietær Jørgen Larsen som en meget fremsynet landmand hentede de første jerseykøer til Danmark, planlagde og afviklede jeg sammen med historiker Hans Nørgaard bogen ”Jerseykoen - mejeribrugets dronning”. Det vil sige, at:

  • bogens indhold blev struktureret ud fra et meget omfattende materiale
  • jeg indhentede tilbud på opsætning og tryk
  • jeg skrev kapitlerne om mælk og kød
  • jeg sparrede Hans Nørgaard og læste korrektur på hans artikler

Udgiver var Danmarks Jerseyforening, og bogen skulle være færdig til foreningens årsmøde i 1996. Imidlertid fik jeg i perioden frem mod bogens færdiggørelse job som redaktør af Maskinbladet – og det førte desværre til, at de allerede færdigskrevne kapitler om mælk samt kød ikke kom med i bogen. De blev senere udgivet som et hæfte af Danmarks Jerseyforening.


Læs Jerseykoen - Mejeribrugets Dronning herHos FagBladsGruppen var jeg redaktør af to udgaver af bogen ”Internet i landbruget”, hvor jeg også forestod processen fra idé til virkelighed. De to bøger var finansieret af annoncering, og de kunne derfor uddeles gratis på udstillinger – hvor de blev revet væk.


 

Brochurer

ndhtxtfoto udarbejder brochurer målrettet dine mulige kunder i samarbejde med andre, professionelle virksomheder lige fra idé-fasen over strukturering, interviews, research, skrivning, opsætning og tryk. Tilbud gives på konkrete projekter.


Se hele brochuren
Se hele brochuren

 


Se hele brochuren

 


Se hele brochuren
Se hele brochuren


Se hele brochuren

 


Se hele brochuren

 


Se hele brochuren

 


Se hele brochuren

 


Se hele brochuren

Se hele brochuren


Se hele brochuren

 
Kontakt
Om ndhtxtfoto
Hvorfor vælge
prof partner?
Kunder
Foto/Video
Medietræning
Bøger/Brochurer
Redaktion mv.
Rejser
Foredrag
Links
Priser
Forside