Årets Jerseybonde 2008
Niels Damsgaard Hansen, Ejer v. Skanderborg


Lulu Thuesen og Niels Damsgaard Hansen

Da Dansk Jerseys bestyrelse skulle træffe beslutning om hvem der i 2008 skulle udnævnes til Årets Jerseybonde, faldt valget lettere end nogensinde. Mange kunne være kommet på tale, men ingen havde som dette års Jerseybonde gjort sig fortjent til hæderen. Titel og hæder kan tildeles folk som ikke er aktive Jersey kvægbrugere, hvilket også gør sig gældende i år. Der er dog ikke tale om en person som ikke har været aktiv, - tvært imod har han været ekstremt aktiv, og han har stået på listen til at blive udnævnt til årets Jerseybonde gennem mange år.

Niels Damsgaard Hansen arbejdede for Danmarks Jerseyforening i 6 år, til 1996. Efterfølgende blev han redaktør af Maskinbladet og senere andre fagblade, herunder Bovilogisk Tidsskrift.

Jerseybladet var Niels Damsgaards blad. Han fik ansvaret for bladet, da han startede i 1990, og hurtigt viste det sig at han havde en fantastisk flair for at skrive. - gode veldokumenterede faglige artikler, - gode velformulerede person og besætningsskildringer, men mest kendt blev han for indlevende og maleriske beskrivelser som den der begynder således:
”Yrsa var nu ellers ikke noget særligt, dengang hun kom derover. Over isen. Heller ikke selvom hun gik med slagter Mathiesen i den anden ende af rebet …” En fantastisk god fortælling om Gunnars Yrsa ovre på Birkholm, som vi alle elsker og kender. Ja så kendt blev Yrsa, at der i dag er opkaldt en lille færge efter hende.

Niels Damsgaard bidrog stærkt til redigeringen og udgivelsen af Dansk Jerseys Jubilæumsbog fra 1996, specielt afsnittet om mælk og mælkeafregning var hans værk (som desværre ikke kom med i selve bogen, men udgivet senere som særtryk). I det hele taget havde mælkeafregning og arbejdet i mælkeudvalget Niels’ store interesse, og han var særdeles godt inde i stoffet. Dette måtte andre sande, da Niels Damsgaard overtog fører-pennen på Maskinbladet. Lederne var indimellem skrevet med en meget spids pen, - altid spændende læsning!
Niels Damsgaard har lagt en masse energi i udviklingen af maskinbladet, og udviklingen har været særdeles positiv.
 
Da Niels Damsgaard arbejdede for Jersey havde han også ansvaret for flere studieture, hvilket mange nåede at nyde godt af. Altid i godt humør, altid betænksom og meget grundig, - og pokkers hyggelig at være sammen med.

Stor tak til Niels Damsgaard Hansen for alle de gode oplevelser han har givet os!

Tilbage