ndhtxtfoto
fra idé til virkelighed


Redaktion, tryk, grafik mv.

ndhtxtfoto tilbyder at forestå både regelmæssige bladudgivelser såsom fagblade, foreningsblade, virksomhedsorienteringer og enkeltstående publikationer. Det kan indbefatte hele processen lige fra idé til virkelighed – eller elementer af den.

Jeg forestår produktionen af FRDKnyt, som udgives seks gange årligt af Foreningen for reduceret jordbearbejdning i Danmark (FRDK) til foreningens medlemmer. Opgaven omfatter overordnet planlægning, skrivning af artikler, fotografering, anvisning af layout, redigering af indkomne artikler, overholdelse af deadline og færdiggørelse til tryk i samarbejde med bladets redaktør. Et eksemplar af bladet kan ses her på siden som pdf-fil


Klik på billedet for at læse bladet

 

I efteråret 2009 forestod jeg også produktionen af BASF Magasinet, som i starten af november blev udsendt til cirka 17.000 med Effektivt Landbrug. Her var opgaverne de samme som ved ovennævnte udgivelse. Dette magasin kan du også se her på siden som pdf-fil

 

 

Klik på billedet for at læse bladet

 

 

Enhver form for produktion af blade sker på professionel vis baseret på mine mangeårige erfaringer med professionel bladproduktion.
I FagBladsGruppen (FBG) var jeg som chefredaktør ansvarlig for det redaktionelle indhold i seks blade plus den daglige nyhedsformidling på internettet – senest også med video.
En del af jobbet hos FBG bestod også i at indgå aftaler om tryk, aftaler med grafiske leverandører, aftaler med freelance journalister - og ansvar for layout af bladene i samarbejde med de øvrige afdelinger i virksomheden.

Mit tilbud om assistance til at lave annoncer, brochurer, pjecer, hæfter og blade/magasiner er således forankret i konkret viden om, hvordan det skal gribes an for at opnå et resultat, der står mål med idéerne – og de anvendte resurser.

Kontakt
Om ndhtxtfoto
Hvorfor vælge
prof partner?
Kunder
Foto/Video
Medietræning
Bøger/Brochurer
Redaktion mv.
Rejser
Foredrag
Links
Priser
Forside